Polityka prywatności

 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2020 r.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne, dlatego też traktujemy priorytetowo odpowiedzialne obchodzenie się z Państwa danymi. Poniżej mogą Państwo przeczytać, w jaki sposób spółki Holte Software Poland sp. z.o.o. (dalej ” Holte Software Poland sp. z.o.o.”, „my”, „nas” lub „nasze”) przetwarzają Państwa dane osobowe, gdy występujemy w roli administratora danych. Można również przeczytać o prawach przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych.

 

1. Rola Holte Software Poland sp. z.o.o. jako administratora danych

 

Holte Software Poland sp. z.o.o. jest częścią EG group jednego z największych w Skandynawii dostawców rozwiązań technologicznych dla sektora prywatnego i publicznego. Dzięki stałej koncentracji na naszych klientach, ich branżach i dostarczaniu wiodących w branży rozwiązań, EG umożliwia naszym klientom zdobycie pozycji lidera w swojej dziedzinie.

W związku z działalnością naszej firmy, przetwarzamy pewną ilość danych osobowych. Robimy to po to, abyśmy mogli Państwa jak najlepiej obsłużyć. Gromadzimy i przetwarzamy głównie dane ogólne (niewrażliwe).

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, proszę skontaktować się z biurem ochrony danych EG tutaj:

EG A/S

Biuro Ochrony Danych Industrivej Syd 13 C 7400 Herning, Dania 

E-mail: [email protected] Telefon: +45 7013 2211

 

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych sytuacjach. Poniżej można przeczytać więcej o przetwarzaniu przez nas danych w różnych sytuacjach.

 

2.1 Odwiedzający strony internetowe Holte Poland

 

Kiedy odwiedzają Państwo strony internetowe EG (np. www.holte.pl), Holte Poland może przetwarzać informacje o Państwa adresie IP, jak również informacje o Państwa komputerze, urządzeniu i przeglądarce.

Przetwarzamy również informacje dotyczące Państwa wizyty (np. informacje o sposobie dostępu do naszych stron internetowych, sposobie poruszania się po nich, odwiedzanych stronach, przeglądanych treściach, wyszukiwaniach, obejrzanych reklamach itp.) ). Informacje te są gromadzone za pomocą plików cookie, plików dziennika i innych technologii. Więcej informacji można znaleźć w naszym banerze plików cookie.

Przetwarzamy również dane, które przekazują nam Państwo w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej, np. podczas wypełniania formularza lub rejestracji online, w tym Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, adres firmy, numer telefonu służbowego/numer telefonu komórkowego, adres e-mail, tytuł, zainteresowanie produktem oraz inne informacje, które nam Państwo przekazują.

Wykorzystujemy Państwa dane, aby umożliwić nam udostępnienie Państwu odpowiednich usług i produktów oraz aby poprawić Państwa doświadczenia związane z naszymi stronami internetowymi i usługami online, jak również z oferowanymi przez nas usługami i produktami. Wykorzystujemy również dane do wyświetlania Państwu treści na naszych i innych stronach internetowych w oparciu o Państwa działania i preferencje oraz do ograniczania liczby wyświetleń tej samej treści.

Podstawą przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw artykuł 173. (https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2012000144501.pdf)

 

2.2 Klienci i potencjalni klienci EG

 

Jeśli są Państwo klientem/potencjalnym klientem EG lub osobą kontaktową jednego z klientów/potencjalnych klientów EG, EG przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, numeru telefonu służbowego/numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, tytułu, Państwa zakupów, informacji o płatnościach oraz informacji z publicznie dostępnych źródeł, a także innych informacji, które nam Państwo przekazują.

Przetwarzamy dane osobowe w celu wywiązania się z umowy zawartej z naszymi klientami, w celu świadczenia usług, fakturowania, statystyki i zarządzania jakością, jak również w celu prowadzenia ewidencji naszych klientów oraz zapewnienia ogólnej obsługi, marketingu i sprzedaży naszym klientom i potencjalnym klientom.

Podstawą przetwarzania danych jest zawarta z Państwem umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

2.3 Uczestnicy imprez organizowanych przez EG

 

Kiedy zapisują się Państwo i uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez EG, przetwarzamy informacje o Państwa imieniu i nazwisku, nazwie firmy, adresie firmy, numerze telefonu służbowego/telefonu komórkowego, adresie e-mail oraz o wydarzeniu, w którym Państwo uczestniczą.

Przetwarzamy te informacje w celu zarządzania wydarzeniem oraz ze względów bezpieczeństwa, jak również w celu przesyłania Państwu odpowiednich materiałów. Podstawą przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i art. 10 duńskiej ustawy o praktykach marketingowych).

 

2.4 Odbiorcy usług marketingowych i uczestnicy konkursów

 

Gdy otrzymują Państwo od EG materiały marketingowe lub biorą udział w konkursach, przetwarzamy informacje o Państwa imieniu i nazwisku, nazwie firmy, adresie firmy, numerze telefonu służbowego/telefonu komórkowego, adresie e-mail, tytule i zainteresowaniach produktem. Przetwarzamy również informacje o preferencjach marketingowych lub komunikacyjnych, a także o sposobie korzystania przez z materiałów marketingowych, które do Państwa wysyłamy (w tym o tym, czy otworzyli Państwo wiadomość e-mail od nas, czy wiadomość została przeczytana i jakie linki zostały otwarte) oraz informacje, które nam Państwo przekazują.

Przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych naszej firmy i jej produktów, w celu utworzenia i administrowania Państwem jako subskrybentem marketingowym oraz w celu zarządzania konkursami, losowania zwycięzców itp. Wykorzystujemy Państwa preferencje i dane dotyczące użytkowania, aby zrozumieć sposób, w jaki nasi klienci odbierają nasze działania marketingowe oraz aby przygotować działania marketingowe dla Państwa i innych naszych klientów w przyszłości.

Materiały marketingowe wysyłamy do Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów elektronicznych wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody, zgodnie z przepisami duńskiej ustawy o praktykach marketingowych.

W odniesieniu do naszego newslettera ustaliliśmy specjalne warunki: Zapisując się do otrzymywania newslettera EG, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez EG swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. (a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i § 10 duńskiej ustawy o praktykach marketingowych) wyłącznie w celu otrzymywania biuletynów i materiałów marketingowych. Zgodę można wycofać bezwarunkowo i w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Można to zrobić poprzez kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji w newsletterze. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inną podstawę prawną do dalszego przetwarzania danych osobowych.

Dane o Państwu wykorzystujemy również do wyświetlania Państwu treści na naszych i innych stronach internetowych w oparciu o Państwa działania i preferencje oraz do ograniczania liczby wyświetleń tej samej treści, a także do mierzenia skuteczności naszych treści i działań marketingowych.

Podstawą przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i/lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i art. 10 duńskiej ustawy o praktykach marketingowych).

 

2.5 Partnerzy i/lub dostawcy Holte Poland sp. z.o.o.

 

Jeśli są Państwo partnerem lub dostawcą Holte Poland lub osobą kontaktową u partnera/dostawcy, przetwarzamy informacje o Państwa imieniu i nazwisku, nazwie firmy, adresie firmy, numerze telefonu służbowego, adresie e-mail i tytule, jak również publicznie dostępne informacje i inne informacje, które nam Państwo przekazują.

Przetwarzamy te dane w celu zarządzania umowami, jak również w celu otrzymywania towarów i usług od naszych dostawców i partnerów oraz, w stosownych przypadkach, w celu honorowania umów z naszymi klientami.

Podstawą przetwarzania danych jest zawarta z Państwem umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

2.6 Inne ogólne cele przetwarzania danych

 

Możemy wzbogacić informacje opisane powyżej o informacje pochodzące z innych źródeł. Mogą to być informacje dostępne publicznie – w tym informacje, które uzyskujemy z ogólnie dostępnych źródeł.

Informacje, które uzyskaliśmy do celów opisanych powyżej, mogą być również przetwarzane przez Holte Poland w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami, którym podlega Holte Poland w związku z funkcjonowaniem naszej firmy lub w celu wypełnienia różnych obowiązków sprawozdawczych lub informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Jeśli Holte Poland sprzeda całość lub część naszej działalności, sprzeda lub przeniesie nasze aktywa lub w inny sposób będzie zaangażowana w fuzję lub przeniesienie całości lub znacznej części naszej działalności, EG może przekazać informacje o użytkownikach stronie lub stronom zaangażowanym w przeniesienie w ramach tej transakcji, jeśli jest to dozwolone przez duńskie prawo (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Wreszcie Holte Poland może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu egzekwowania lub obrony naszych lub strony trzeciej interesów prawnych lub uzasadnionych interesów, jeżeli jest to konieczne, zgodne z prawem i proporcjonalne (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

3. Udostępnianie danych innym podmiotom

 

Holte Poland może ujawnić Państwa dane osobowe wewnątrz grupy EG oraz innym dostawcom i/lub usługodawcom w związku z ogólnym funkcjonowaniem naszej firmy.

Holte Poland może również ujawnić dane osobowe organom publicznym w sytuacjach, w których jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i obowiązkiem powiadamiania, któremu podlegamy.

Otrzymujemy dane techniczne od zewnętrznych dostawców usług analitycznych na temat Państwa wizyt na naszej stronie internetowej.

Staramy się ograniczyć ujawnianie danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, a tym samym ujawnianie informacji, które mogą być przypisane do Państwa osobiście.

Holte Poland powierza również Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane, np. w związku z administrowaniem naszymi systemami informatycznymi oraz w związku z prowadzonym przez nas marketingiem. Nasze podmioty przetwarzające dane przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie do naszych celów i na nasze zlecenie. Z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane zawieramy umowy o przetwarzaniu danych, aby zapewnić wymagane bezpieczeństwo oraz ochronę danych i przestrzeganie naszych obowiązków w zakresie ochrony danych.

Ogólnie rzecz biorąc, jako podstawę przetwarzania danych stosujemy zasadę równoważenia interesów określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

4. Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE/EOG

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, możemy przekazywać te informacje do krajów spoza UE/EOG. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tych krajach mogą być mniej restrykcyjne niż w Danii i pozostałych krajach UE/EOG. W niektórych krajach Komisja Europejska ustaliła jednak, że poziom ochrony danych jest zgodny z poziomem ochrony w UE/EOG. Jeśli przekazujemy dane osobowe do krajów, w których tak nie jest, przekazywanie danych osobowych do tych krajów poza UE/EOG będzie się odbywało na podstawie standardowych umów o przekazywaniu danych opracowanych przez Komisję Europejską lub innej podobnej podstawy przekazywania danych, specjalnie zaprojektowanej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

Więcej na temat przekazywania danych osobowych do krajów spoza UE/EOG można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej.

 

5. Okres przechowywania, integralność i bezpieczeństwo danych

 

Państwa dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. Gdy Państwa dane nie będą już potrzebne, zapewnimy ich usunięcie w bezpieczny sposób.

Naszą polityką jest ochrona danych osobowych poprzez podejmowanie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo informacji jest dla EG najwyższym priorytetem w zakresie ryzyka biznesowego. Poważnie i profesjonalnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa informacji w oparciu o uznane międzynarodowe standardy bezpieczeństwa – w tym ISO 27001/2. Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne kontrole w zakresie adekwatności i zgodności z politykami i środkami.

 

6. Państwa prawa

 

Jako podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługuje Państwu szereg praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcą Państwo skorzystać z tych praw.

Zgodę można wycofać bezwarunkowo i w dowolnym momencie. Można tego dokonać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail (patrz adres e-mail powyżej). Wycofanie zgody nie będzie miało żadnych negatywnych skutków. Może to jednak oznaczać, że w przyszłości nie będziemy mogli honorować określonych żądań z Państwa strony. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Ponadto nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonywane w oparciu o inną podstawę prawną.

Ponadto mogą Państwo – bez zastrzeżeń i w każdej chwili – wnieść sprzeciw wobec naszego przetwarzania danych, jeżeli opiera się ono na naszym uzasadnionym interesie.

 

Państwa prawa obejmują również następujące kwestie:

 • Prawo do dostępu: Mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat.
 • Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych na swój temat oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych przed czasem, w którym normalnie je usuwamy.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W określonych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania, to od tego momentu będziemy przetwarzać dane – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.
 • Prawo do sprzeciwu: Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach – i zawsze wtedy, gdy przetwarzanie służy celom marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do przenoszenia danych: W określonych okolicznościach mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazywania tych danych osobowych od jednego administratora danych do drugiego.
 • Prawo do złożenia skargi: W każdej chwili mogą Państwo złożyć skargę do Polskiej Agencji Ochrony Danych (UODO) w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://uodo.gov.pl/p, gdzie można również znaleźć dalsze informacje na temat praw przysługujących osobom, których dane dotyczą.

 

7. Aktualizacje

 

Stale analizujemy i aktualizujemy niniejszą informację o danych. Dlatego dobrze jest regularnie aktualizować swoje dane. Powyżej można zobaczyć, kiedy powiadomienie było ostatnio aktualizowane. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszych stronach internetowych.

 

8. Informacja o stosowaniu plików cookie

 

Poniżej można przeczytać, w jaki sposób spółki z grupy EG wykorzystują własne pliki cookie oraz pliki cookie osób trzecich do analizy korzystania z naszej działalności online.

Niektóre strony internetowe Holte Poland zawierają treści, które mogą być wyświetlane tylko po zapisaniu plików cookie. Dane z plików cookie są również wykorzystywane do zbierania informacji umożliwiających identyfikację osób w celach marketingowych.

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany w przeglądarce internetowej na komputerze, smartfonie, iPadzie lub innym urządzeniu, z którego Państwo korzystają do przeglądania stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie komputera użytkownika itp., gromadzenie informacji o jego zachowaniu w sieci, w tym o stronach internetowych i funkcjach odwiedzanych przez przeglądarkę, a także zapewniają jej działanie z czysto technicznego punktu widzenia.

W niektórych przypadkach pliki cookie są jedynym sposobem, aby strona internetowa działała zgodnie z przeznaczeniem. Plik cookie jest plikiem pasywnym i dlatego nie może gromadzić informacji na komputerze użytkownika ani rozprzestrzeniać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania. Jest anonimowy i nie zawiera żadnych danych osobowych. Pliki cookie są używane przez praktycznie wszystkie strony internetowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz baner dotyczący plików cookie.


  Zostaw nam swoje dane odezwiemy się do Ciebie

  Kontakt